Blog berichten

Beëindiging werkzaamheden Cloudwebservices | Closure of Cloudwebservices

Beste klanten van Cloudwebservices,

Met een mengeling van emoties deel ik mee dat Cloudwebservices op 1 maart 2024 zal sluiten, bijna zes jaar na de oprichting. Dit betekent dat alle gehoste producten en diensten vóór deze datum moeten worden verplaatst naar een andere hoster of beëindigd. Ik begrijp dat dit overgangsproces uitdagingen met zich mee kan brengen en ik zal, waar nodig, ondersteuning bieden voor eventuele technische aspecten voor de migratie. De migratie zelf, zal niet door Cloudwebservices worden verzorgd.

Na een ongelooflijke reis van zes jaar, wil ik, als oprichter en enige werknemer van Cloudwebservices, deze brief gebruiken om mijn diepste dankbaarheid en waardering uit te spreken. Sinds de oprichting van Cloudwebservices op 1 juli 2018, is het een avontuur geweest vol groei, uitdagingen en vooral veel leren.

In de loop van deze jaren heb ik het genoegen gehad om meer dan 900 websites te hosten. Elk van deze projecten heeft mij niet alleen waardevolle technische vaardigheden bijgebracht, maar ook inzicht gegeven in de unieke behoeften en doelstellingen van elke klant. Jullie, mijn gewaardeerde klanten, hebben een integraal onderdeel uitgemaakt van deze ervaring. Ik wil jullie dan ook van harte bedanken voor het vertrouwen en de steun die jullie in de afgelopen zes jaar in mij en Cloudwebservices hebben gesteld.

Sommigen van u vragen zich misschien af, waarom ik Cloudwebservices niet verkoop. Ik geloof dat het beter is voor klanten om zelf een nieuwe hoster te kiezen die het beste past bij hun specifieke applicatie of websitebehoeften. Waar overnames meestal gepaard gaat met negatieve ervaringen voor de klanten zelf.

Nogmaals, mijn oprechte dank voor jullie steun en samenwerking. Het was een eer om uw webhostingpartner te zijn.

Met warme groeten,

Bryan Barbolina

Directeur Cloudwebservices

——————–

Dear customer of Cloudwebservices,

It is with a mixture of emotions that I announce that Cloudwebservices will close on March 1, 2024, almost six years after its founding. This means that all hosted products and services must be moved to another host or terminated. I understand that this transition process may present challenges and I will provide support on any technical aspects for the migration as necessary. The migration itself will not be taken care of by Cloudwebservices.

After an incredible six-year journey, as the founder and sole employee of Cloudwebservices, I would like to take this short opportunity to express my deepest gratitude and appreciation. Since the founding of Cloudwebservices on July 1, 2018, it has been an adventure full of growth, challenges and, above all, a lot of learning.

Over these years I have had the pleasure of hosting over 900 websites. Each of these projects has not only taught me valuable technical skills, but also provided me with insight into the unique needs and objectives of each client. You, my valued customers, have been an integral part of this experience. I would like to thank you very much for the trust and support you have placed in me and Cloudwebservices over the past six years.

Some may wonder why I don’t sell Cloudwebservices. I believe it is better for customers to choose a new hoster that best suits their specific application or website needs. Selling is usually accompanied by negative experiences for the customers themselves.

Once again, thank you for your support and cooperation. It was an honor to be your web hosting partner.

With warm regards,

Bryan Barbolina

Director of Cloudwebservices