Blog berichten

Aankondiging wijziging & upgrades Cloudwebservices

—English version below—

Beste Klant,

Over de jaren heen heeft Cloudwebservices zich laten uitgroeien tot webhoster en dienstverlener voor vele klanten. We zijn hier erg blij mee! En we zullen deze diensten ook blijven leveren zoals je van ons gewend bent.

In deze aankondiging willen we een aantal punten bespreken, wat Cloudwebservices binnen nu en eind dit jaar wil gaan uitvoeren. Of al zijn uitgevoerd.

RPKI is ingeschakeld

We hebben sinds kort ons netwerk routering beveiliging verhoogd. Dit komt door RPKI (Resource Public Key Infrastructure). Het Forum Standaardisatie legt op hun website goed uit hoe dit werkt en wat het inhoudt: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/rpki

Hiermee verhogen we nogmaals de lat als het gaat om veiligheid binnen Cloudwebservices. Niet alleen op de servers en het netwerk zijn beveiligingsmaatregelen toegepast, nu is ook het verkeer van en naar Cloudwebservices gecontroleerd op validiteit. Ook filteren wij alle routes van het internet op hun validiteit.

MTA-STS is ingeschakeld

Alle e-mails naar cloudwebservices.nl adressen zijn nu voorzien van een extra beveiligingsregel. Dit betekent kort gezegd dat alle mailservers alleen via moderne beveiligings protocollen mails mogen versturen naar Cloudwebservices.

Ook hier heeft het Forum Standaardisatie een goede uitleg: https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/starttls-en-dane

Het nieuwe datacenter in Woerden (Switch AMS2) draait als een zonnetje!

Zoals begin dit jaar gemerkt en aangekondigd, was er een verhuizing gaande van ons datacenter in Lelystad naar een nieuw datacenter in Woerden.

Tot nu toe draait dit op volle toeren, zonder problemen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Mochten er toch nog problemen zijn met jouw server, dan horen wij die graag!

Aankondiging netwerkonderhoud + serverupdates

We willen je ook op de hoogte brengen dat er upgrades en updates aankomen voor het volledige platform. De coreswitches worden ge├╝pgraded, en de servers opnieuw voorzien van de nieuwste updates.

Hier geldt ook, de A VPS, A Pro series VPS & webhosting klanten zullen van de server updates nagenoeg niet veel merken, behalve de netwerk upgrade. Hiervoor is helaas een kleine downtime van jouw server of website benodigd.

Vervanging van webserver Apollo

Door de jaren heeft heeft webserver Apollo vele websites mogen hosten. Dit gebeurde altijd op CloudLinux 7, welke op 30 juni 2024 niet meer ondersteund wordt door cPanel. Hierdoor zullen wij voor het eind van dit jaar nieuwe servers opzetten met de nieuwste CloudLinux versie, namelijk versie 8.

Deze versie is ondersteund tot 31 mei 2029. Hiermee kunnen we dus weer een heel stuk vooruit. Zodra alle informatie en stappen bekend zijn, zullen we deze met je delen. Mocht je interesse hebben om als een van de eerste gebruik te maken van de nieuwe servers, contacteer ons dan even!

Met deze upgrade zal ook gebruik gemaakt worden van alleen PHP versie 7.4 en hoger. Aangezien alle oudere versies al meer dan 4 jaar oud zijn. Zien we graag nu al (upgrade of update) acties als websites nog op versies lager dan PHP 7.4 draaien.

Reviews

Reviews zijn voor alle hosters en bedrijven erg belangrijk. Wij vragen je op een van deze websites jouw review achter te laten. Het betekent erg veel voor ons!

Google

Trustpilot

Webhosters.nl

Hostingvergelijker.nl

HostAdvice

HostSearch

Vragen?

Neem dan gerust contact op met onze support afdeling. support@cloudwebservices.nl. Bellen of whatsappen kan ook! +31850659003

——————————————————————–

Dear Customer,

Over the years, Cloudwebservices has grown into a web hosting and service provider for many clients. We are very pleased with this! And we will continue to provide these services as you have come to expect from us.

In this announcement, several points will be discussed regarding what Cloudwebservices plans to accomplish between now and the end of this year, or may have already accomplished.

RPKI is enabled

We have recently enhanced the security of our network routing. This is achieved through RPKI (Resource Public Key Infrastructure). Cloudflare provides a good explanation of how it works and what it is on their site: https://blog.cloudflare.com/rpki

With this enhancement, we are once again raising the bar when it comes to security within Cloudwebservices. Not only have security measures been applied to the servers and the network, but now the traffic to and from Cloudwebservices is also being checked for validity. We are also filtering all internet routes for their validity.

MTA-STS is enabled

All emails sent to cloudwebservices.nl addresses are now subject to an additional security measure. In short, this means that all mail servers are only allowed to send emails to Cloudwebservices using modern security protocols.

PowerDMARC also provides a nice explanation here: https://powerdmarc.com/what-is-mta-sts-and-why-do-you-need-it

The new datacenter in Woerden (Switch AMS2) is running smoothly!

As announced earlier this year, there was a migration in progress from our datacenter in Lelystad to a new datacenter in Woerden.

So far, everything is running smoothly without any issues. We are very pleased with this. If you do experience any problems with your server, please let us know!

Network maintenance + server updates announcement

We also want to inform you through this email that upgrades and updates are coming for the entire platform. The core switches will be upgraded, and the servers will once again receive the latest updates.

For A VPS, A Pro series VPS, and web hosting customers, you will not notice much difference except for the network upgrade. Unfortunately, this will require a small downtime for your server or website.

Replacement of web server Apollo

Over the years, web server Apollo has hosted many websites. It has always been running on CloudLinux 7, which will no longer be supported by cPanel as of June 30, 2024. Therefore, we will set up new servers with the latest CloudLinux version, namely version 8, before the end of this year.

This version is supported until May 31, 2029, allowing us to move forward. All information and steps will be provided as soon as they are available. If you are interested in being one of the first to use the new servers, please contact us!

With this upgrade, we will also only be using PHP version 7.4 and higher, as all earlier versions are over 4 years old. We encourage you to take action now (upgrade or update) if your websites are still running on versions lower than PHP 7.4.

Reviews

Reviews are very important for all hosting providers and companies. We kindly ask you to leave your review on one of these websites. It means a lot to us!

Google

Trustpilot

Webhosters.nl

Hostingvergelijker.nl

HostAdvice

HostSearch

Questions?

Please do not hesitate to contact our support department. support@cloudwebservices.nl. You can also make a call or WhatsApp us! +31850659003